Vrijwilligerswerking

FUNCTIE

Voor het invullen van de taken die vrijwilligers willen opnemen werd rekening gehouden met vragen en verlangens van de bewoners en anderzijds vooral met de vaardigheden en interesses van de kandidaat vrijwilliger.
We maken daarenboven een onderscheid in taken die gericht zijn naar de individuele vragen en noden van de bewoner en anderzijds het helpen bij het organiseren van groepsactiviteiten zowel buiten als binnen de residentie.
Een kandidaat vrijwilliger kan naargelang zijn of haar interesse en beschikbare tijd een keuze maken uit een aanbod van activiteiten en zelfs dienaangaande nieuwe suggesties naar voor brengen.


MOGELIJKE ACTIVITEITEN:


  • Bezoek aan bewoners: praatje maken, kamerbezoek, gezelschap bieden, voorlezen krant
  • Cafetaria: bediening, afwas, praatje met bewoners, opkuis.
  • Busvervoer: voor het dagverzorgingscentrum: bezoekers naar huis brengen en ophalen met ons busje voor aangepast rolstoelenvervoer (geen speciaal rijbewijs is vereist).
  • Vervoer van bewoners: binnenshuis, van en naar activiteiten.
  • Communieviering, kine enz.
  • Boodschappen doen voor bewoners.
  • Begeleiding bij uitstappen: wandelingen en uitstappen allerhande.
  • Individuele noden: voorlezen van krant, vertellen, kaarten in tea room
  • Diverse: Creatieve ondersteuning, maaltijdondersteuning, hulp bij verschillende activiteiten, redactie huiskrant, kaarten in de tearoom, palliatieve ondersteuning, tuinieren en hulp aan klusjesman.


Intern wordt dan ook een overzichtschema gemaakt waar per vrijwilliger de taak en de aanwezigheidsdagen worden genoteerd.

De kandidaat vrijwilliger wordt uitgenodigd op een kennismakingsgesprek. Zorgvuldig wordt bekeken waar en hoe hij/zij zich optimaal kan inleven in de residentie, hierna volgt een inwerktraject.

Jaarlijks wordt minimum één vormingsmoment voor de vrijwilligers voorzien. Van de vrijwilliger wordt verwacht dat hij/zij hieraan deelneemt.

De vrijwilliger werkt gratis en voor niets, maar wordt echter vergoed voor alle reëel gemaakte kosten, ook verplaatsingskosten, tevens is hij/zij verzekerd tegen persoonlijke en burgerlijke ongevallen.

Ten allen tijde kan de overeenkomst beëindigd worden zonder verantwoording zowel door de vrijwilliger als de directie.

PROFIEL

Er wordt van kandidaat-vrijwilligers niet verwacht dat ze de kennis en de vaardigheden hebben die bij personeelsleden wel verondersteld worden en gerelateerd zijn aan hun diploma.
Er wordt wel een normaal engagement verwacht en een positieve ingesteldheid naar de bewoners toe. Er wordt tevens verwacht dat de vrijwilliger zich houdt aan de gemaakte afspraken en deelneemt aan de gemeenschappelijke vergaderingen (die momenteel plaats hebben elke laatste donderdag van de maand), en waarop de taken van de komende maand worden vastgelegd. Indien hij/ zij verhinderd is wordt verwacht dat hij/zij op voorhand verwittigt.
Tevens wordt van de vrijwilliger discretie en geheimhouding verwacht.