DE AANLEIDING

Tijdens de tweede wereldoorlog(1940-45) leefde het echtpaar Arthur Raman – Angèle Willems te Merelbeke (bij Gent). Arthur Raman werkte als bediende aan het ministerie van economische zaken te Brussel.
Zijn echtgenote Angèle Willems werkte als vroedvrouw-sociale hygiëniste (huidig sociale verpleegster) in dienst voor het NWK (Nationaal Werk voor Kinderwelzijn) het huidige Kind en Gezin te Merelbeke en omstreken. Daardoor had zij veel contact met de bevolking van het dorp.

Op 10 april 1944 werd Merelbeke zwaar gebombardeerd. Er waren 1400 doden. Vele kleine kinderen bleven ouderloos achter. Angèle Willems was van dichtbij betrokken bij het leed van de getroffen families. Er moest een oplossing gevonden worden voor de opvang van kindjes.

HET BEGIN

Zo ontstond toen bij het echtpaar Raman-Willems de idee om zelf voor deze kinderen te zorgen.
Ze namen een groot risico. Ze zegden beiden hun vaste betrekking op en gingen op zoek naar een grotere woning. Op die manier kwamen ze in Evergem terecht. Ze huurden in de Ommegangstraat een kasteeltje waar veel lindebomen stonden. Vandaar de benaming “Hof ter Linden”.

Hun privé-initiatief kon van start gaan.
Zij begonnen met de opvang van 3 kinderen. Het aantal groeide vlug aan.
Op korte tijd waren er meer dan 30 kinderen.

In oktober 1947 werd de “Kinderkribbe Hof Ter Linden” erkend en gesubsidieerd door het NWK.

Zij konden het werk niet meer alleen aan, ook omdat ze ondertussen zelf 3 kinderen hadden. Ze moesten beroep doen op enkele meisjes uit het dorp. Deze meisjes waren niet opgeleid voor die taak. In die tijd werden er immers zeer strenge hygiënische normen opgelegd door het NWK. Nieuwe kindjes moesten 3 weken in quarantaine of in afzondering. De bezoekregeling van de ouders was streng gereglementeerd en de kindjes mochten zeker niet mee op weekend met de ouders. Dit alles omwille van besmettingsgevaar.

HET LOGO

Er werd gezocht en nagedacht om “Hof Ter Linden” een eigen kenteken of logo te geven. Natuurlijk moest dit loge het ideaal van het echtpaar uitstralen.
Ze opteerden voor de pelikaan met haar jong als teken van dienende liefde.
Een vriend van Arthur Raman, namelijk Leon Hougaerts heeft dit in 1951 ontworpen.

DE UITBOUW

In 1955 werd gestart me de nieuwbouw van “Hof Ter Linden” in de Langerbrugsestraat. De benedenbouw was voor de kinderkribbe ondertussen veranderd van benaming in “Kleintjesoord Hof Ter Linden”. De bovenverdieping was voor de school: klaslokalen en internaat.

Op 1 juli 1957 werden deze gebouwen in gebruik genomen.
Het echtpaar woonde op hetzelfde terrein met hun gezin dat inmiddels 5 kinderen telde.

Het kleintjesoord en de school groeiden verder uit en ontplooiden zich als afzonderlijke vzw's. De school verhuisde naar de nieuwe gebouwen in de Koestraat te Evergem in het jaar 1960.

Arthur Raman ijverde ondertussen al jaren om de studies van kinderverzorgsters op technisch niveau te krijgen zodat de kandidaat kinderverzorgsters een grotere bagage aan “kennis en kunnen” zouden verwerven. Dat is tot op heden een droom gebleven.

In 1966 startte de school met een specialisatiejaar “Peuterleidster”.
Deze opleiding werd erkend en de leerlingen kregen een wettig diploma.
Na enkele jaren werd deze opleiding van hogerhand afgeschaft.

In 1967 werd van start gegaan met een vormingsleergang voor opvoeders in dienstverband (VLOD). Mensen die om allerlei redenen hun studies niet afgemaakt hadden, konden op die manier terwijl ze werkten, een diploma van opvoeder A2 niveau behalen.

In 1971 startte een nieuwe vzw “Kinderoord Hof Ter Linden”. Dat was een familiaal tehuis voor kinderen van ouder dan 3 jaar die om allerlei redenen gedurende een periode thuis niet konden opgevoed worden. De plaatsende instanties waren o.a. jeugdrechtbanken, jeugdbeschermingcomité en OCMW.

Op 1 december 1972 werd de school door een grote brand geteisterd, een deel van de inboedel en de gebouwen ging in vlammen op. Dit heeft de familie echter niet weerhouden om verder te werken aan de uitbouw van Hof Ter Linden.

In 1975 kwam er een verdere opsplitsing van de verschillende vzw's. de benaming “Kleintjesoord Hof Ter Linden” veranderde naar “Kinderdag- en nachtverblijf Hof Ter Linden”.

De school wou uitbreiden en zich niet meer beperken tot de opleiding van kinderverzorgster. In 1979 startte de school met het VSO (Vernieuwd Secundair Onderwijs) waarbij naast de beroepsopleiding tevens technische en algemene secundaire afdelingen opgericht werden


De dagopvang voor kinderen tussen 0 en 3 jaar bleek voor deze jonge werkende gezinnen vaak een groot probleem. De bovenverdieping werd verbouwd tot een splinternieuw dagverblijf dat gezien mocht worden. Het dagverblijf opende zijn deuren op 1 april 1993 met een capaciteit voor 36 kinderen.


De benaming “Kinderdag- en nachtverblijf Hof Ter Linden” werd vanaf 1996 door Kind en Gezin veranderd in “Centrum voor kinderzorg en Gezinsondersteuning”. Het centrum is intussen overgenomen door” Solidariteit van het Gezin”.

In 2004 werd het rust- en verzorgingstehuis uitgebreid met een nieuwe vleugel voor het kortverblijf en het dagverzorgingscentrum. In 2013 werd de nieuwbouw van het woon - en zorgcentrum in gebruik genomen. Het oorspronkelijke rust- en verzorgingstehuis werd verbouwd tot 14 zorgflats die in 2014 bewoond werden.

Nog steeds zetten zoon Robrecht en zijn dochters Annelore en Kaat in dezelfde geest van hun ouders en grootouders het privé initiatief verder. Het logo van hun ouders “de pelikaan met jong, omgeven door de vlam van de lamp” willen zij indachtig blijven.